Klachtenregeling HSPO Zorgpunt

Wij spannen ons dagelijks in om u maximale zorg te verlenen. Mocht u echter als cliënt van HSPO Zorgpunt een klacht over onze zorgverlening hebben, dan vinden wij het prettig als u dat rechtstreeks aan ons uit. Wij gaan dan met u in gesprek en proberen met u tot een oplossing te komen.
Ook kunt u gebruik maken van de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). Hieronder vindt u de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg waarbij HSPO Zorgpunt is aangesloten.

Spelregels voor de klachtenprocedure

Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart:

 1. Ontvangst klacht
 2. Eerste beoordeling klacht door “Klachtenportaal Zorg”
 3. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen
 4. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht
 5. Binnen vijf werkdagen wordt er telefonisch of per e-mail contact opgenomen met de klager
 6. Afhankelijk van de complexiteit en de wens van de klager kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of directe voordracht voor de commissie
 7. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt voor de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd.
 8. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de Zorgverlener op de hoogte gebracht van de klacht en krijgt hij/ zij de mogelijkheid zijn/haar kant van het verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een passende oplossing
 9. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de zorgverlener.
 10. Als de klager tevreden is met het resultaat is de klacht afgehandeld.
 11. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht wordt de klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
 12. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.
 13. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventueel aanbevelingen aan de zorgverlener.
 14. De klacht is afgehandeld.

Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld. De klacht wordt met het proces tot oplossing gerapporteerd, geanonimiseerd in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.

De privacy van zowel de klager als de aangeklaagde wordt gewaarborgd.

Klachtenportaal Zorg – Westerstraat 117 – 1601 AD Enkhuizen. NL 96 INGB 0007 7605 23- Bank 7760523- KvK 37142636 – BTW NL820002203B01