PROBEREN TOT EEN OPLOSSING TE KOMEN

HSPO klachtenregeling

Wij spannen ons dagelijks in om u maximale zorg te verlenen. Mocht u echter als cliënt van HSPO Zorgpunt een klacht over onze zorgverlening hebben, dan vinden wij het prettig als u dat rechtstreeks aan ons uit. In bijgevoegd document (klik hier) leggen wij uit hoe u in contact kunt komen met onze klachtenfunctionaris. Wij gaan dan met u in gesprek en proberen samen tot een oplossing te komen.

Mochten we samen helaas niet tot een passende oplossing komen dan kunt altijd gebruik maken van de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij Klachtenportaal Zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). Hieronder vindt u de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg waarbij HSPO Zorgpunt is aangesloten.

Klachtenreglement Wkkgz 2019
Geschillenreglement Wkkgz 2019


Spelregels voor de klachtenprocedure

Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart:

  1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.
  2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
  3. De 'formele' termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder.
  4. De zorgaanbieder moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van de zorgaanbieder op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
  5. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
  6. Alleen wanneer cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
  7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
  8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.