EIGEN REGIE VAN DE CLIËNT

Persoonlijke zorg en aandacht. Dat is zorgverlenen volgens HSPO

Bij HSPO Zorgpunt denken en werken we echt anders. Wij zetten voor onze medewerkers én cliënten een extra stap. We nemen daarvoor de tijd en we geven daarbij de aandacht die nodig is. We indiceren ook anders; door te kijken wat nodig is voor de hele mens. Daarbij kijken we in ons werk dus ook naar hoe iemand zich voelt (mentaal en sociaal welzijn). Eigen regie van de cliënt, maar ook van de medewerker, staat in ons denken en werken centraal.

Doordat wij langere zorgtijden hebben en we de cliënt meer aandacht kunnen geven, vinden medewerkers datgene terug waarvoor ze ooit de zorg in gingen: echte, oprechte aandacht kunnen geven, iemand zien en horen, echt kunnen luisteren.  

Wat we ook voor onze cliënten doen, onze taken worden uitgevoerd op een manier zoals de cliënt dat wenst en nodig heeft. Zo zijn de zorgprofessionals van HSPO Zorgpunt bereid een stap extra te zetten, bijvoorbeeld om ergens een frietje te halen of op een terras koffie te drinken of gewoon naar een verhaal te luisteren. Persoonlijke zorg en aandacht. Dat is zorgverlenen volgens HSPO.

 
IK WIL VANUIT MIJN HART MENSEN HELPEN


Louis Machielsen


“Ik koos ooit voor de zorg omdat ik, zoals elke zorgmedewerker, vanuit mijn hart mensen wil helpen. Onder het juk van onder andere wet- en regelgeving, beleid en protocollen worden mensen echter een hoek in geduwd en verliezen ze hun echtheid. Dat heeft invloed op cliënten. HSPO Zorgpunt is anders. We werken vanuit een holistische visie: we kijken niet naar ‘zorg’ of naar het gebroken been, maar naar ‘gezondheid’ en naar de totale mens.

We luisteren naar wensen van cliënten in plaats van in te vullen wat het beste is voor iemand. Als iemand liever samen koffiedrinkt in plaats van dagelijks te douchen, omdat hij of zij daar gelukkiger van wordt, dan moet dat leidend zijn. Onze medewerkers doen overigens alles: de wijkverpleegkundige doet ook poetsen en de verzorgende IG biedt ook begeleiding – en kan dat soms zelfs beter. Een helpende niveau 2 scholen we tot niveau 3.”