WIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR

HSPO en 12 of 24 uurs zorg. Aandacht verzekerd.

Soms is het nodig dat er gedurende een langer gedeelte van de dag en/of de nacht zorg verleend moet worden. Dat kan zijn als er sprake is van palliatieve zorg, maar soms ook in geval van dementie ter overbrugging van de tijd voordat iemand terecht kan in een verpleegtehuis. Dan kan het onverantwoord zijn dat mensen ’s nachts alleen zijn.

Ook dan kunt u een beroep op ons doen. Wij zullen altijd bekijken of we een passende oplossing kunnen vinden. Deze zorg valt onder uw zorgverzekering.

HSPO doet wat nodig is, om u de zorg te verlenen waarmee u geholpen bent. Als u een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg van het zorgkantoor heeft, kunnen wij de thuiszorg die u nodig heeft leveren indien u kiest voor een modulair pakket thuis (mpt). U kiest dan zelf de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. En wij staan dan altijd voor u klaar, op onze eigen, unieke manier.Lees hier meer over wat HSPO anders maakt.

"Ze kijken echt naar lichaam en geest. Ik ben veel meer dan een oude man die zorg nodig heeft. HSPO ziet dat. Ik ben nu 90 jaar, veel vrienden en familie heb ikniet meer, maar ik zie de medewerkers van HSPO inmiddels echt als mijn vrienden"
– Cliënt HSPO.