HSPO en zorg aanvragen en financieren.

Wilt u bij HSPO ondersteuning en thuiszorg aanvragen, dan kunt u dit op verschillende manieren financieren:

  • Begeleiding thuis krijgt u vanuit de WMO en of de Jeugdwet. De gemeente bepaalt voor welke zorg u in aanmerking komt. Zij geven een indicatie hiervoor af. Wij leveren onze diensten via een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).
  • Persoonlijke verzorging en verpleging. Deze zorg (Wijkverpleging) krijgt u vanuit uw zorgverzekering. Dit kan middels Zorg in natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).
  • Als u een verpleeghuisindicatie (Wet langdurige zorg/Wlz) heeft en u thuis wilt blijven wonen. We bieden dit dan via PGB. Verwachting is dat we in 2019 via ZIN kunnen leveren.
  • Als u een verpleeghuisindicatie (Wlz) heeft en u wacht op opname in een verpleeghuis. We bieden dit dan via PGB. Verwachting is dat we in 2019 ZIN kunnen leveren.
  • Via particuliere financiering.

Zorgindicatie

Soms kan het zijn dat u verpleegkundige zorg thuis nodig heeft. Omdat u ouder wordt, of omdat er iets met uw gezondheid aan de hand is. Deze zorg kan dan van korte of lange duur zijn. Onze wijkverpleegkundige geeft op basis van een uitgebreide intake met u een indicatie voor deze zorg af. In de meeste situaties wordt de zorg dan vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet (Zvw)). Voor deze zorg geldt geen eigen risico. U kunt zelf de keuze maken of u kiest voor Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget.

Als u een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan bent u vanwege een ziekte of aandoening blijvend aangewezen op intensievere zorg. In dat geval wordt deze zorg vergoed vanuit de Wlz. De indicatie hiervoor krijgt u van het CIZ.

Contract

Wij maken altijd vooraf heldere afspraken met u over het aantal uren én over de duur van onze ondersteuning. Deze afspraken leggen we vervolgens vast in een contract. Dan weet u altijd precies waar u aan toe bent. We blijven altijd kritisch kijken naar welke zorg u nodig heeft. Veranderen uw wensen, dan veranderen wij met u mee. Natuurlijk passen wij het contract in overleg met u aan.