HSPO en zorg aanvragen en financieren.

Wilt u bij HSPO ondersteuning en thuiszorg aanvragen, dan kunt u dit op verschillende manieren financieren:

  • Begeleiding thuis krijgt u vanuit de WMO en of de Jeugdwet. De gemeente bepaalt voor welke zorg u in aanmerking komt. Zij geven een indicatie hiervoor af. Wij leveren onze diensten via een Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).
  • Persoonlijke verzorging en verpleging. Deze zorg (Wijkverpleging) krijgt u vanuit uw zorgverzekering. Dit kan middels Zorg in natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).
  • Als u een verpleeghuisindicatie (Wet langdurige zorg/Wlz) heeft en u wacht op opname in een verpleeghuis, of u wilt thuis blijven wonen, dan kunnen wij zorg leveren via PGB. In een aantal gevallen ook via ZIN.
  • Via particuliere financiering.

Zorgindicatie

Soms kan het zijn dat u verpleegkundige zorg thuis nodig heeft. Omdat u ouder wordt, of omdat er iets met uw gezondheid aan de hand is. Deze zorg kan dan van korte of lange duur zijn. Onze wijkverpleegkundige geeft op basis van een uitgebreide intake met u een indicatie voor deze zorg af. In de meeste situaties wordt de zorg dan vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet (Zvw)). Voor deze zorg geldt geen eigen risico. U kunt zelf de keuze maken of u kiest voor Zorg in Natura of een Persoonsgebonden budget.

Als u vanuit het CIZ een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), dan bent u vanwege een ziekte of aandoening blijvend aangewezen op intensievere zorg. In dat geval wordt deze zorg vergoed vanuit de Wlz. De indicatie hiervoor krijgt u van het CIZ. Deze zorg kunnen wij uitsluitend leveren vanuit een onderaannemerschap of via een PGB. Informeer voor de mogelijkheden bij onze wijkverpleegkundige.

Contract

Wilt u weten of uw zorgverzekeraar een contract heeft met HSPO Zorgpunt, dan kunt u dit in het onderstaande overzicht nakijken. Mocht u twijfelen dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze wijkverpleegkundigen.

Aevitae
Bewuzt
IZA
IZZ
Univé
ZEKUR
VGZ
UMC
United consumers/VGZ
DSW
In Twente
Stad Holland
Ditzo
De Amersfoortse
Aevitae
Zorg en Zekerheid
ENO
ONVZ
CZ
CZdirect
Nationale-Nederlanden
OHRA