PERSOONLIJKE ZORG EN VERPLEGING AAN HUIS

HSPO en wijkverpleging. Altijd dichtbij.

Bij wijkverpleging krijgt u persoonlijke zorg en verpleging aan huis. U kunt deze zorg nodig hebben, wanneer u ouder wordt of wanneer er iets met uw gezondheid aan de hand is. U heeft bijvoorbeeld hulp nodig met het uit bed komen, bij het douchen, of bij het innemen van uw medicatie. Soms is er ook hulp nodig bij maaltijden. Bijvoorbeeld wanneer er dementie in het spel is of er is sprake van verslikkingsgevaar. In andere gevallen gaat de zorg ook verder en gaat het meer om stomazorg, insuline spuiten of wondzorg.

De wijkverpleegkundige van HSPO geeft op basis van een uitgebreide intake met u een indicatie voor deze zorg af. Zij maakt met u heldere afspraken en stelt een zorgplan op. Op basis van dit zorgplan verlenen de zorgmedewerkers uit onze kernteams de zorg bij u aan huis. Wij vinden het heel belangrijk dat er een klik is met de zorgmedewerker. Het is heel wat om zomaar mensen thuis te laten. Het opbouwen van een prettige relatie vinden wij belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat u zoveel mogelijk steeds dezelfde gezichten ziet.

HSPO zet zich daarbij volledig in voor uw belang. Deze zorg valt namelijk in principe onder uw zorgverzekering. Onze wijkverpleegkundige schakelt indien nodig hierover met uw zorgverzekeraar, tot we een passende oplossing hebben. Wij steken daar dus veel energie in, op onze eigen unieke manier.


Lees hier meer over wat HSPO anders maakt.

"De warmte, de liefde en toewijding en deskundigheid die de HSPO medewerker meeneemt. Dat is echt bijzonder. Ik heb echt rust in mijn hele bestaan gekregen." 
– Cliënt HSPO.